Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier FedEx) już od 600,00 zł.
Zapłać przez PayU

PayU

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep medyczny FARUM sp. z o.o.

 

 

DANE SKLEPU

 • FARUM sp. z o.o.
 • siedziba: Warszawa
 • adres: ul. Borzymowska 28, 03-565 Warszawa 
 • zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
 • KRS: 743415
 • kapitał zakładowy: 45050 zł
 • NIP: 1132980450
 • REGON: 380926875

 

KONTAKT

Tel. (22) 811 05 47

Fax (22) 811 28 42

sklep@farum.com.pl

sklep stacjonarny przy ul. Borzymowska 28, 03-565 Warszawa, czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

 

DEFINICJA

„Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 kodeksu cywilnego).

 

ZAPŁATA

Konsument może zapłacić:

1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

74 1240 6074 1111 0010 8463 0893

2. on-line za pośrednictwem PayU,

3. przy odbiorze zakupionej rzeczy.

 

DOSTAWA

1. Po dokonaniu zapłaty, Sklep dostarczy rzecz konsumentowi za pośrednictwem: 

a) firmy kurierskiej FedEx.

2. Opłata za dostarczenie rzeczy, będzie określana każdorazowo podczas składania zamówienia, na stronie internetowej.

3. Konsument może odebrać kupioną rzecz osobiście, w sklepie stacjonarnym FARUM sp. z o.o.

4. O sposobie dostarczenia rzeczy, konsument decyduje przy składaniu zamówienia.

5. Sklep dostarczy rzecz konsumentowi w ciągu 3 dni roboczych od zapłaty ceny. Za dzień roboczy uznaje się dzień, w którym FARUM sp. z o.o. prowadzi swoja działalność, tj. każdy dzień poza sobotami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

OGRANICZENIA W DOSTARCZANIU

Dostawa zakupionych rzeczy jest ograniczona do terenu Polski.

 

REKLAMACJA

Procedura reklamacyjna jest określona na stronie Reklamacje. Odstępstwa od procedury reklamacyjnej, przewidziane dla konsumenta są następujące:

1. Jeżeli rzecz nie ma właściwości o których zapewniał Sklep na równi z zapewnieniem Sklepu traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu jako przedsiębiorca oraz osoby, która przedstawia się jako producent opatrując rzecz swoją nazwą lub znakiem towarowym.

2. Sklep nie jest zwolniony od odpowiedzialności za wady rzeczy: 

a) gdy konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy

b) jeżeli sprzedawane są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku gdy konsument wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

3. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności za wady rzeczy gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień gdy Sklep tych zapewnień nie znał, nie mógł znać, gdy nie mogły mieć wpływu na decyzję konsumenta o zakupie albo ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

4. Konsument może żądać od Sklepu zamiast zaproponowanego usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady chyba że byłoby to niemożliwe albo nadmiernie kosztowne w stosunku do propozycji Sklepu.

 5. Konsument może bezwzględnie żądać od Sklepu demontażu i ponownego zamontowania rzeczy ma jednak obowiązek ponieść część kosztów z tym związanych przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo części kosztów do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

6. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, proponując konkretną kwotę a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w ciągu 14 dni, uważa się, że Sklep uznał żądanie konsumenta za uzasadnione.

7. Roszczenie konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem 2 lat od wydania rzeczy.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (poza wyjątkami przewidzianymi w przepisie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania zakupionej rzeczy.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu, które może wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi, potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy. Potwierdzenie będzie wysłane konsumentowi w sposób, jakiego użył przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Informacje niezbędne w oświadczeniu konsumenta o odstąpieniu od umowy: Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sklep zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, które poniósł konsument w przypadku wyboru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia rzeczy, oferowany przez Sklep). Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • adresat: FARUM sp. z o.o., ul. Borzymowska 28, 03-565 Warszawa 
 • treść oświadczenia: niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …..
 • data zawarcia umowy
 • imię i nazwisko konsumenta
 • adres konsumenta
 • podpis konsumenta (tylko jeżeli oświadczenie jest w wersji papierowej)
 • data złożenia oświadczenia.

 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić do Sklepu, zakupioną rzecz, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Konsument należycie zabezpieczy zwracaną rzecz i wyśle na adres:ul. Borzymowska 28, 03-565 Warszawa , bądź dostarczy bezpośrednio do sklepu stacjonarnego. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta, do chwili otrzymania kupionej rzeczy.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi jeżeli rzecz będąca przedmiotem sprzedaży była dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, i której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

W razie sporu konsumenta ze Sklepem, konsument może skorzystać:

1. z stałych polubownych sądów konsumenckich przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, właściwej dla miejsca zgłaszania problemu przez konsumenta

2. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – ustalenie kontaktu do rzecznika na stronie www.uokik.gov.pl

3. bezpłatnej pomocy ze strony Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – bezpłatna infolinia konsumencka 801 440 220

4. bezpłatnej pomocy ze strony Federacji Konsumentów – ustalenie kontaktu do FK na stronie www.federacja-konsumentów.org.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl