Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier FedEx) już od 600,00 zł.
Zapłać przez PayU

PayU

Informacja od Administratora

Szanowni Państwo

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wypełniając obowiązek nałożony na administratora danych osobowych przez przepisy Rozporządzenia, przedstawiam poniżej wymagane informacje.

Informacja od Administratora - „FARUM” sp. z o.o. dla Klienta Spółki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, jako Administrator danych osobowych, informuję:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Aparatury Rentgenowskiej
  i Urządzeń Medycznych „FARUM”  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Borzymowska 28, 03-565 Warszawa , zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 743415, telefon do kontaktu: 22 811 11 50.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży między „FARUM” sp. z o.o.
  a Klientem - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Administrator będzie przechowywał powierzone dane osobowe do czasu upływu terminu, do którego Administrator ma obowiązek przechowywania dokumentów płatniczych związanych z umową sprzedaży.
 5. Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo:
  • żądać od Administratora dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia tych danych,

o ile nie stoją temu na przeszkodzie, przepisy dotyczące przechowywania dokumentów płatniczych.

 1. Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo do „bycia zapomnianym” czyli żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w szczególności gdy dane osobowe stały się zbędne do celów przetwarzania, Klient cofnął zgodę na przetwarzanie danych, Klient wnosi sprzeciw bądź gdy przetwarzanie danych było niezgodne z prawem,
  o ile nie stoją temu na przeszkodzie, przepisy dotyczące przechowywania dokumentów płatniczych.
 2. Jeżeli Administrator będzie przetwarzał dane osobowe naruszając przepisy Rozporządzenia, Klient, którego dane dotyczą, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wymóg przekazania Administratorowi danych osobowych przez Klienta, z uwagi na rodzaje tych danych, jest wymogiem umownym i ustawowym. Wymóg umowny wynika
  z przepisów art. 535-555 Kodeksu cywilnego, regulujących umowę sprzedaży. Wymóg ustawowy wynika z przepisów określających, jakie dane są niezbędne do wystawienia faktury – (rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1485). Klient nie jest zobowiązany przekazać Administratorowi swoje dane osobowe ale konsekwencją tego będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl